arnoud noordegraaf

composer | director

Fugue

violin solo, samples, video projection, light.

composed and directed by Arnoud Noordegraaf

written for Monica Germino

commissioned by NFPK+ and AFK


premiered: November 23, 2010. Huddersfield Festival, UK


next up: June 13, 2013, ACF New York.

 

Fugue is a composition that is not a fugue. The title refers to a dissociative disorder where someone's identity is split into multiple parts. The composition plays with the disorder by using dynamic and structural contrasts: fragile, muffled lines alternate with strong and bright moments.

And a reoccurring dark layer underneath, a deeper ground that hints to a tragic history, usually the cause of this disorder.


Fugue is written for solo violin. Monica triggers four-channel audio samples, video cuts and her own light cues all from a single foot pedal.


Written for Monica Germino’s “Deviation” concert programme. Premiered in Huddersfield, UK.Fugue is een compositie die geen fuga is. De titel verwijst naar een dissociatieve stoornis, een ontwrichting van de psyche waarbij de
identiteit is opgesplitst in meerdere delen die van elkaar geen weet hebben en beurtelings verschijnen.
Achter hun stoornis gaat meestal een tragisch verleden schuil.

De compositie speelt op geheel eigen wijze met het dissociatie-thema.
Ik breng een contrast aan tussen ijle, uitgerekte en juist krachtige snelle passages. Angstig weggestopte ervaringen die altijd ergens op de loer liggen wisselen naar een haast kinderlijke energie. En telkens weer is er de onzekere, duistere grond waarop de compositie terugvalt. Niets is veilig, niets lijkt zeker te zijn. De echte Monica en haar beeld- en geluidsevenbeeld wentelen zich om elkaar heen; de compositie wordt opgebouwd als een soloduet: op de videosamples speelt een tweede Monica dicht tegen de echte aan.

En daarmee heeft Fugue toch weer iets weg van een fuga; meerdere stemmen stapelen op, vullen aan en verdringen elkaar.


Fugue is geschreven voor solo viool. Monica start vierkanaals audio samples, video cuts en bedient zelf het licht vanaf één voetpedaal.


premiere: Huddersfield festival 2010.